ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: โครงการพัฒนาทักษะชีวิต CPR เยาวชนจิตอาสา

          บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนร่วมพัฒนา โครงการ Partnership School จัดกิจกรรม "โครงการพัฒนาทักษะชีวิต CPR เยาวชนจิตอาสา" พร้อมมอบหุ่นสมชายให้กับโรงเรียนจำนวน 10 ชุด โดยมี คุณอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย พลเอกนายแพทย์ประสาท เหล่าถาวร ประธานโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณรัชดา บุลยเลิศ กรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณสมเกียรติ สรรคพงศ์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคุณสันต์ อินชูรัญ ผอ.รร.วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) ร่วมงานดังกล่าว ณ โรงเรียนวัดจุฬามณี(ชุณหะจันทนประชาสรรค์) จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะดำเนินการจัดโครงการต่อเนื่องอีก 12 โรงเรียนทั่วประเทศ