ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

โครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการ "101 อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติกรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหศรภูมิพล ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยดำเนินการจัดขึ้น มี 2 กิจกรรม คือ
          1. กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ ฝึกอาชีพเสริม จำนวน 18 ชั่วโมง ฝึกระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2562 จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 40 คน จำนวน 2 สาขา คือ สาขา "ศิลปะการตกแต่งเล็บมือ" ณ โรงเรียนเสริมสวยสมพร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช และสาขา "การทำปลาเส้นสามรส" ณ หมู่ที่ 9 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา
          2. กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
          2.1 ทาสีศาลา (ฐานศาลา ขอบทางเดิน) ทำความสะอาด ณ ศาลาคนรักในหลวง และปลูกต้นทองอุไร บริเวณเกาะกลางถนน สี่แยกบ่อล้อ อ.เชียรใหญ่
          2.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณสี่แยกบ่อล้อ อ.เชียรใหญ่ และ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ให้เกียรติมาเป็นประธาน การจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชน นายอำเภอเชียรใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียรใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ท่านผู้ใหญ่ชลอ เอี่ยมสุทธิ์ คุณเชาวรัตน์ รักษาพล และหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน