ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

โคเวสโตร สานต่อโครงการ “Brighter Future, Better Vision” ส่งมอบแว่นสายตา ผสานนวัตกรรมวัสดุรีไซเคิล ส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เยาวชน มุ่งมั่นการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

          บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย ดร.เยอร์เกน มายน์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ส่งมอบกรอบแว่นสายตาผลิตจากขวดพลาสติก PET รีไซเคิลร่วมกับโพลีคาร์บอเนตของโคเวสโตร พร้อมเลนส์ ต่อเนื่องจากแคมเปญ "Brighter Future, Better Vision" เพื่อโลกที่สดใสและวิสัยทัศน์ที่ดีขึ้น ให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดตากวน พร้อมเดินหน้าสู่โครงการระยะที่ 2 ด้วยการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมและความรู้เรื่องการจัดการและการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี รวมถึงการตรวจวัดค่าสายตาเด็กนักเรียนจำนวน 150 คน จาก 3 โรงเรียนในพื้นที่ จ. ระยอง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน ตอกย้ำปณิธานการส่งเสริมความยั่งยืนและการสร้างโลกที่น่าอยู่สำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต
          แคมเปญ "Brighter Future, Better Vision" เพื่อโลกที่สดใสและวิสัยทัศน์ที่ดีขึ้น เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างพนักงานโคเวสโตรและชุมชน ร่วมกันรณรงค์ขจัดขยะพลาสติกในชุมชนและสิ่งแวดล้อม และร่วมกันนำขยะขวดน้ำพลาสติกประเภท PET มาหมุนเวียนกลับมาสร้างคุณค่า ตามหลัก waste-to-value ผ่านกระบวนการรีไซเคิลร่วมกับโพลีคาร์บอเนต ผลิตเป็นกรอบแว่นสายตาสำหรับเด็กและมอบให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ชุมชน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) อีกด้วย 

          เกี่ยวกับโคเวสโตร
          โคเวสโตรเป็นผู้ผลิตวัสดุโพลิเมอร์ชั้นนำระดับโลก มียอดขายในปี 2561 มากถึง 14.6 พันล้านยูโร ธุรกิจของโคเวสโตรให้ความสำคัญกับการผลิตวัสดุโพลิเมอร์ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อุตสาหกรรมหลักที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของโคเวสโตรคืออุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง กีฬาและสันทนาการ โคเวสโตรมีศูนย์การผลิตอยู่ 30 แห่งทั่วโลก และมีพนักงานประจำและเทียบเท่า ประมาณ 16,800 คน (ข้อมูล ณ ปลายปี 2561)