ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สนพ.อำนาจเจริญ จัดพิธีเปิดโครงการ “101 อาชีพ ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ จัดพิธีเปิดโครงการ "101 อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีพิธีถวายราชสักการะและพิธีเปิดโครงการ "101 อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติฯ และมีกิจกรรมในงาน ดังนี้
          1. กิจกรรมพัฒนาทักษะ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ สาขา การจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก จำนวน 1 รุ่น 20 คน ดำเนินการฝึก ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562
          2.การจัดนิทรรศการและออกบูธ ดังนี้
          2.1 นิทรรศการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมนำตัวอย่างเครื่องหยอดข้าวซึ่งเป็นนวัตกรรมของครูฝึกและผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการปลูกข้าว และลดเวลาในการปลูกข้าวของเกษตรกร
          2.2 การจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่ผ่านการฝึกจากสนพ.อำนาจเจริญ (กลุ่มทำของที่ระลึก กลุ่มทอผ้า กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก และกลุ่มเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร)
          2.3 การออกบูธคลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร บริการซ่อมบำรุงรักษา และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ และการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
          2.4 การออกบูธบริการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
          มีพลังมวลชนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ส่วนท้องถิ่น และจิตอาสา 904 วปร. ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 290 คน โดยมีนายธนูศิลป์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ และพบปะทักทายเป็นขวัญกำลังใจกลุ่มต่าง ๆ และประธานให้ความสนใจในเครื่องหยอดข้าว และให้คำแนะนำจัดฝึกด้านการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพด้วย
หลังจากนั้น กลุ่มพลังมวลชนที่มาร่วมพิธีเปิดโครงการฯได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทาสีรั้ววัด ทำความสะอาด และปลูกต้นไม้ ณ วัดหนองคลอง บ้านโคกศรี ตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ