ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เพราะเด็กทุกคนมี “พลัง” ที่จะเปลี่ยนโลก BDMS จับมือ TED Club จัดกิจกรรมเวิร์กชอป “ยอดมนุษย์ในตัวเรา”

          ดึงศักยภาพ สร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตนเองให้แก่เด็กๆ จากชุมชนแออัด
          เราทุกคนต่างทราบดีว่า การเตรียมความพร้อมให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการเตรียมความพร้อมให้เด็กในวันนี้ จะทำให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติในอนาคต อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนในสังคม จะได้รับโอกาสในการเรียนรู้ อย่างเท่าเทียมกัน อย่างเด็กในชุมชนแออัด ซึ่งมักจะถูกละเลย หรือไม่ได้รับโอกาสเฉกเช่นเด็กอื่นๆ บางรายอาจจะขาดโอกาสทางการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน บ้างก็อาจจะขาดโอกาสในการสื่อสาร และโอกาสในการแสดงความคิดเห็น รวมถึงโอกาสในการตระหนักรู้ถึงคุณค่าและศักยภาพของตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เด็กในวันนี้ สามารถเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก และเชื่อมั่นว่าตนเอง สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้แก่สังคมได้ในอนาคต
ด้วยความตั้งใจที่จะมอบโอกาสทางการเรียนรู้ และผลักดันให้เด็กจากชุมชนแออัด ตระหนักรู้ถึงคุณค่าและศักยภาพของตนเอง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS จึงจับมือกับ TED Club ทีมงานจาก TEDxBangkok จัดเวิร์กชอป "ยอดมนุษย์ในตัวเรา" เพื่อดึงศักยภาพในตัวของเด็ก ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างความมั่นใจ พร้อมสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่เด็กๆจากชุมชนแออัด ทั้ง 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนคลองเตย ชุมชนกองขยะหนองแขม ชุมชนอ่อนนุช 88 ชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศ และชุมชนสามัคคีพัฒนา เมื่อเร็วๆนี้
          รศ. อัจจิมา เศรษฐบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสด้านกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SVP - CSD) กล่าวว่า "บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการสร้างและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนมาโดยตลอด โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในกลุ่มสุ่มเสี่ยง เช่น เด็กในชุมชนแออัด ที่มักจะประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆของสังคม ไปจนถึงโอกาสในการมีชีวิตที่มีคุณภาพ โดยเรามองว่า การมีร่างกายแข็งแรงและจิตใจที่แข็งแกร่ง ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ทางบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะมอบโอกาสในการเรียนรู้ เพื่อผลักดันให้เด็กๆ ตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพของตนเอง รวมถึงแสดงให้เห็นว่า พวกเขาสามารถมีความสุขได้ในแบบของตนเอง กระบวนการเหล่านี้ถือเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพใจที่แข็งแกร่ง และเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เด็กๆ สามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ กล้าคิด กล้าแสดงออก ในทางที่ถูกต้อง สามารถดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นว่า ตนเองสามารถลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัว ครอบครัว หรือชุมชน" 

          พิ-พิริยะ กุลกาญจนาชีวิน ตัวแทนจากทีม Ted Club กล่าวว่า "Ted Club เชื่อว่าเด็กทุกคนมีของ มีไอเดียที่ควรค่าแก่การส่งต่อ เพียงแต่ขาดพื้นที่สำหรับแสดงออกเท่านั้น โดยเฉพาะ "เด็กหลังห้อง" หรือเด็กที่เรียนไม่เก่ง ที่มักจะถูกลืม ทั้งๆ ที่อาจจะเก่งในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่วิชาการ ในวันนี้ทางทีมร่วมมือกับ BDMS จัดกิจกรรมเวิร์กชอป "ยอดมนุษย์ในตัวเรา" เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ จากชุมชนแออัดทั้ง 5 ชุมชน มาร่วมค้นหาจุดเด่นของตัวเองผ่านการสร้างตัวละคร "ยอดมนุษย์" ในแบบของตนเอง พร้อมเปิดโอกาสให้น้องๆ แลกเปลี่ยนไอเดียกับเพื่อนๆ ในบรรยากาศที่ปลอดภัย เพื่อให้น้องๆ เกิดความรู้สึกมั่นใจและกระตุ้นให้พวกเขาตระหนักว่าความคิดของพวกเขามีคุณค่า สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้" 
          เวิร์กชอป "ยอดมนุษย์ในตัวเรา" ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรคนเก่ง อย่างนายธนายุทธ ณ อยุธยา หรือน้องบุ๊ค แร็ปเปอร์วัย 18 ปี จากชุมชนคลองเตย ถึงแม้พื้นฐานครอบครัวและสภาพแวดล้อมของน้องบุ๊คจะไม่เอื้ออำนวยต่อการทำตามความฝัน แต่เขาก็หมั่นฝึกฝน และมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะใช้เพลงแรป เปลี่ยนมุมมองความคิดของสังคมที่มีต่อชุมชนบ้านเกิดของเขา เมื่อปีที่แล้ว น้องบุ๊คได้รับเลือกให้ขึ้นไปพูดบนเวที TEDxYouth Bangkok เพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า การทำในสิ่งที่ชอบและมีความสุข สามารถเป็นที่ยอมรับของครอบครัวและสังคมได้ 
          "ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้รับโอกาสมาเป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์กับน้องๆ ในวันนี้ เพราะผมเข้าใจว่าน้องๆ รู้สึกอย่างไร และผมอยากจะย้ำกับน้องๆ ว่า คนเราเกิดมาเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะรวยหรือจน เราทุกคนล้วนแล้วแต่มีคุณค่าในตัวเอง ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหน เราต้องนึกถึงคุณค่าของเรา และอย่าลืมว่า คุณค่าความเป็นคนของเราช่วยเหลือคนอื่นได้เสมอ" น้องบุ๊คกล่าวทิ้งท้าย
          เพื่อต่อยอดความพยายามที่จะมอบโอกาสทางการเรียนรู้และผลักดันให้เด็กจากชุมชนแออัดตระหนักรู้ถึงคุณค่าและศักยภาพของตนเอง BDMS มีแผนที่จะนำเอาองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตของโรงพยาบาลในเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เข้าถึงองค์ความรู้ในหลากหลายรูปแบบ ตามแนวคิดที่ว่า เด็กๆ ไม่ว่าจะอยู่ภายในสภาพแวดล้อมใด ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับโอกาสในการมีชีวิตวัยเด็กที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกัน 
          สำหรับผู้สนใจรายละเอียดสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเพื่อสังคมของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้ที่ http://www.bdms.co.th/th/our-community/