ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ ด้วยการบรรยาย ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา แนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9

          โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการทหารประจำโครงการฯ จัดกิจกรรมครูป่าไม้สืบสานแนวพระราชดำริ และกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ ด้วยการบรรยาย ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา แนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 สาธิตวิธีการปลูกหญ้าแฝกช่วยกั้นดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลาก วิธีการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับไม้ยืนต้นทั้งไม้ป่าและไม้เกษตร รวมทั้งเชิญชวนเด็กนักเรียนและคณะครูช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียน และลดภาวะโลกร้อน ณ รร.บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 110 คน