ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เชื่อมสัมพันธ์นักธุรกิจสหรัฐ-ภาครัฐไทย

          นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้ นายมาร์ค เมียรี่ (Mr.Marc Mealy) รองประธานอาวุโสด้านนโยบาย สภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา - อาเซียน (USABC) และคณะนักธุรกิจ เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักธุรกิจสหรัฐกับภาครัฐไทย โดยได้มีการหารือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการสนับสนุนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตรและการยกระดับรายได้เกษตรกรไทยในระยะยาว ณ ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์