ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มธ.ชวนส่งผลงานเข้าประกวด ชิงรางวัล TTF AWARD ปี 2562

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าฯ เปิดรับผลงานหนังสือวิชาการ ร่วมประกวดรางวัล TTF AWARD ปี 2562/63 ใน 4 สาขา อธิการบดี มธ. มั่นใจช่วยจุดประกายค้นคว้าวิจัย ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ที่ทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม
รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการรางวัล TTF AWARD เปิดเผยว่า รางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย หรือ TTF AWARD เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เพื่อคัดเลือกผลงานทางวิชาการดีเด่นที่จัดพิมพ์เป็นหนังสือภาษาไทยหรือต้นฉบับที่พร้อมจัดพิมพ์เป็นหนังสือ ใน 4 สาขาได้แก่ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มีเป้าหมายสนับสนุนนักวิชาการไทยให้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่ทรงคุณค่า เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเอื้อประโยชน์ทางภูมิปัญญาแก่สังคมไทยให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
          สำหรับรางวัล TTF AWARD ประจำปี 2562 - 2563 นั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มเปิดรับสมัครให้ผู้สนใจส่งผลงาน อาทิ ผู้ประพันธ์ สำนักพิมพ์ สถาบันทางวิชาการ สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 29 พฤศจิกายน 2562 โดยผลงานที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ รับเงินรางวัลมูลค่า 300,000 บาท และรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นอีก 4 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท 
          "รางวัล TTF AWARD จุดประกายนักวิชาการและนักวิจัยของไทยไปสู่การค้นพบองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เปี่ยมไปด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 25 แล้ว โดยทุกๆ ปีจะมีผู้สมัครส่งผลงานเข้าร่วมมากพอสมควร ดังนั้นในปีนี้จึงเป็นโอกาสที่ คณะกรรมการฯ ได้เปิดกว้างให้ผู้สนใจนำเสนอหนังสือและผลงานใหม่ๆ มาเข้าร่วมประกวดเช่นเดียวกัน"
          ทั้งนี้ สามารถส่งเอกสารมายังโครงการรางวัล TTF AWARD ได้ที่ งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย กองบริหารการวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 โทรศัพท์ 0-2564-4441 ถึง 79 ต่อ 1819 โทรสาร 0-2564-3151 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป