ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว ก.เกษตรฯ – (แผนพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงและอำปึล)

          ลุยแก้แล้ง : ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และปล่อยขบวนรถน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งช่วยโรงพยาบาลสุรินทร์ ณ จังหวัดสุรินทร์