ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: พิธีเปิดงาน “มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562”

          สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562" เพื่อพระราชทานเงินทุนขวัญถุงให้กับประชาชนในแต่ล่ะชุมชน ของแต่ละภาคในประเทศ สืบสานพระราชปณิธาน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน งานในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด"กองทุนแม่ของแผ่นดินจากหมู่บ้านสู่เครือข่ายแห่งความดีงาม" เปรียบเสมือนยุทธศาสตร์พระราชทานที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมอบให้พสกนิกรชาวไทย พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ในการนี้ นางสาวจินตนา พงษ์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่นแมเนจเมนท์ จำกัด เฝ้ารับเสด็จพร้อมถวายมาลัยข้อพระกร ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี