ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน เรื่อง กทม.ชี้แจงกรณีขุดล้อมย้ายต้นไม้หน้ากระทรวงยุติธรรม

          นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่าตามที่นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนระบุบริเวณจุดก่อสร้างป้ายกระทรวงยุติธรรมด้านหน้าอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ตามแนวทางเท้าริมถนนแจ้งวัฒนะ เยื้องศาลปกครองกลางมีการตัดโค่นต้นตีนเป็ดน้ำที่บดบังป้ายอาคารกระทรวงยุติธรรมออกไป ซึ่งต้นตีนเป็ดน้ำเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2487 การกระทำการใด ๆ ต่อต้นไม้ดังกล่าวจะต้องยื่นคำขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อกำหนด ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2530) ก่อนดำเนินการ นั้น สำนักสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบการดำเนินการล้อมย้ายต้นตีนเป็ดน้ำบนทางเท้าริมถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณหน้ากระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่แล้ว พบว่าเป็นการขุดล้อมย้ายต้นไม้ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตหลักสี่ ซึ่งไม่เข้าข่ายพื้นที่ป่า การขุดล้อมย้ายต้นตีนเป็ดน้ำจึงไม่ถือว่าเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. แต่อย่างใด ทั้งนี้ กทม. ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการล้อมย้าย ตัดหรือโค่นต้นไม้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยเฉพาะการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ดังนี้ 
          1) กรณีการก่อสร้างถนน สาธารณูปโภค การขอเปิดทางเข้าออกอาคารหรืออื่น ๆ ขอให้หลีกเลี่ยงการล้อมย้าย ตัด และโค่นต้นไม้   
          2) กรณีหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบอำนาจให้สำนักสิ่งแวดล้อมหรือสำนักงานเขตพิจารณาตามอำนาจหน้าที่เหตุผลความจำเป็นพร้อมรายงานเพื่อเป็นข้อมูลชี้แจงประชาชน      
          3) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนดำเนินการ 7 วัน และ
          4) หากต้นไม้สมบูรณ์ สามารถล้อมย้ายได้ ให้ล้อมไปอนุบาลเพื่อนำไปปลูกในที่เหมาะสมต่อไป