ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: LPC กิจการเพื่อสังคมในเครือ LPN ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี มอบเงินสมทบสวัสดิการพนักงานบริการชุมชน 1 ล้านบาท

          นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) (ขวาสุด) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานบริการชุมชน ร่วมรำลึกถึงคุณูปการของศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ กับความผูกพันที่มีต่อ LPN และบริษัทในเครือมาตลอดระยะเวลา 25 ปี ขณะดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ แม้ว่าปัจจุบันท่านจะถึงแก่กรรมแล้ว แต่ความเมตตา ความห่วงใยยังคงอยู่ และได้สานสัมพันธ์ต่อมายัง นายพงษ์ศักดิ์ คล้ายทับทิม (คนกลาง) ในฐานะหลานผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของท่าน ด้วยการมอบเงินสมทบสวัสดิการพนักงานบริการชุมชน บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม (จำกัด) (LPC) มูลค่า 1,000,000 บาท เพื่อให้บริษัทนำไปใช้ในการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสตรีด้อยโอกาสให้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป