ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ปล่อยของ! บัณฑิตพันธุ์ใหม่ SITI SPU โชว์ผลงานนิทรรศการ “เด็กบัณฑิตพันธุ์ใหม่… สร้างคุณค่าเพิ่มเศรษฐกิจไทย”

          บัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.ศรีปทุม ปล่อยของ โชว์ผลงาน ภายใต้แนวคิด เด็กบัณฑิตพันธุ์ใหม่... สร้างคุณค่าเพิ่มเศรษฐกิจไทย ในงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จัดโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
          นักศึกษาคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บัณฑิตพันธุ์ใหม่) นำผลงานความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม เข้าร่วมแสดงผลงานของนักศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ในงาน โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยทางคณะได้จัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด เด็กบัณฑิตพันธุ์ใหม่... สร้างคุณค่าเพิ่มเศรษฐกิจไทย
          ซึ่งจัดแสดงต้นแบบผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในภาคการศึกษาที่ 2 ที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เข้าเยี่ยมชมผลงานนิทรรศการของนักศึกษา และร่วมเล่นกิจกรรมท่องเที่ยวผ่านระบบ VR ซึ่งเป็นผลงานต้นแบบของนักศึกษาที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ จัดโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย https://www.spu.ac.th/fac/SITI/