ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน เรื่อง เตรียมขุดลอกคลองชักพระ – จัดระเบียบที่จอดรถตลาดน้ำตลิ่งชัน

          นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม.เปิดเผยตามที่สื่อมวลชนเผยแพร่ภาพตลาดน้ำตลิ่งชัน ที่มีสภาพทรุดโทรมน้ำในคลองแห้งขอดเป็นโคลนเลนควรดำเนินการขุดลอกคูคลองเพื่อให้มีพื้นที่รับน้ำมากขึ้น รวมถึงจัดระเบียบการจัดที่จอดรถและปรับคุณภาพอาหารว่าจากการตรวจสอบคลองชักพระ บริเวณพื้นที่เขตตลิ่งชัน พบค่าระดับท้องคลองตื้นเขิน ซึ่งสำนักการระบายน้ำ
ได้รับงบประมาณประจำปี 2563 ดำเนินการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย คาดจะเริ่มขุดลอกได้ในเดือนตุลาคม 2562
          สำหรับการบริหารจัดการน้ำในคลองชักพระปัจจุบันสำนักการระบายน้ำจะเปิดปิดประตูระบายน้ำคลองชักพระเพื่อให้น้ำในคลองชักพระไหลเข้า - ออก สู่คลองบางกอกน้อยตามจังหวะการขึ้นลงของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแต่เมื่อระดับน้ำในคลองบางกอกน้อย มีระดับสูงกว่า +0.80 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ปิดประตูระบายน้ำคลองชักพระเพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ด้านในส่วนในช่วงจังหวะน้ำลงก็จะเปิดประตูระบายน้ำ เพื่อให้น้ำด้านในคลองชักพระไหลเวียนถ่ายเทน้ำออกไป เพื่อเป็นการรักษาสภาพน้ำให้สะอาดต่อไป ด้าน นายชูชาติ สุวรรณนที ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน กทม.กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณตลาดน้ำตลิ่งชัน สำนักงานเขตตลิ่งชัน ได้อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่จอดรถให้กับประชาชนที่มาท่องเที่ยวตลาดน้ำตลิ่งชัน โดยจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ำ สามารถนำรถเข้ามาจอดบริเวณลานจอดรถสำนักงานเขตตลิ่งชันได้ในวันเสาร์ อาทิตย์ และบริเวณลานจอดรถริมทางรถไฟ สามารถรองรับรถได้ประมาณ 250 คัน นอกจากนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกผู้ค้านำรถมาขนถ่ายสินค้า ตั้งแต่เวลา 04.00 – 08.00 น. เพื่อจัดระเบียบรถผู้ค้าให้มีสถานที่รองรับนักท่องเที่ยว ส่วนการตรวจคุณภาพอาหาร และการควบคุมราคาอาหารภายในตลาดน้ำ ได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยของอาหารอย่างต่อเนื่อง
พร้อมขอความร่วมมือผู้ค้าแสดงราคาอาหารที่จำหน่ายให้ผู้บริโภคได้ทราบและตัดสินใจเลือกได้อีกด้วย