ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วิศวะ ม. ศรีปทุม ขอเชิญน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ทุกระดับชั้น เข้าร่วมประลองเจ้าแห่งความเร็ว Line Tracking Robot Contest 2019 ครั้งที่ 4 ชิงถ้วย นายกรัฐมนตรี

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็วแบบอัตโนมัติ ปี 2562 (Line Tracking Robot Contest 2019) ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562 ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน)
          เพื่อการพัฒนาเยาวชนของประเทศ ให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบสมองกลอัจฉริยะปัญญาประดิษฐ์และค้นหาเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกกรมของประเทศ ตามแนวทางประเทศไทย 4.0
          การสมัครแข่งขัน
          กรอกใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2WTUtjW
          หรือ UploadImage
          ดาวน์โหลด
          1. ใบสมัคร คลิกไฟล์แนบ
          2. กติกาการแข่งขัน และรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกไฟล์แนบ
          รายละเอียดการแข่งขัน
          - ประกาศกฎกติกาและรูปแบบสนามแข่งขัน 5 มิถุนายน 2562
          - หมดเขตรับสมัคร 13 สิงหาคม 2562
          - ประกาศผลรายชื่อทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 15 สิงหาคม 2562
          Facebook : SPU Engineering Challenge
          - ทดสอบสนามการแข่งขันรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ 22 สิงหาคม 2562
          - รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ 23 สิงหาคม 2562
          รางวัลการแข่งขัน ประเภทระดับ มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา
          - รางวัล Best Technique 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
          - รางวัล Popular Award 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
          - รางวัล Engineering Achievement Award 22 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท
          รางวัลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษา
          - รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
          - รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับ 2 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
          - รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับ 3 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
          รางวัลการแข่งขัน ระดับอาชีวศึกษา
          - รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
          - รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับ 2 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
          - รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับ 3 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
          ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับใบประกาศนียบัตร (สมาชิกทุกคนในทีม) รับได้ที่ ณ.จุดลงทะเบียน ในวันแข่งขัน
          กำหนดการ
          วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562
          10.00 – 16.30 ทดสอบและซ้อมกับสนามจริง ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
          ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)
          วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562
          08.00 – 9.00 ลงทะเบียน
          09.00 – 10.00 ทดสอบสนาม
          10.00 – 10.15 พิธีเปิดการแข่งขัน
          10.15 – 14.30 การแข่งขันรอบคัดเลือก
          14.30 – 15.45 เริ่มการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
          15.45 – 16.00 ประกาศผลการแข่งขัน
          16:00 – 16:30 พิธีมอบรางวัล
          สอบถามเพิ่มเติม : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
          มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. ดร.วนายุทธ์ แสนเงิน มือถือ 091-409-5459 Fax: 02-579-1111 ต่อ 2147
          Email: wanayuth.sa@spu.ac.th