ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ก้าวสู่ปีที่ 25 โครงการ “ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ประจำปี 2562”

          ภาพข่าว : ก้าวสู่ปีที่ 25 โครงการ "ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย 'สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ' ประจำปี 2562" โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มทรู และบริษัทในเครือฯ
          เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย ดร.อาชว์ เตาลานนท์ (กลาง) รองประธานอาวุโส นายนพปฎล เดชอุดม (ที่สามจากขวา) ประธานสำนักบริหารความยั่งยืนองค์กร และดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล(ที่สองจากซ้าย) ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดย นายจงคล้าย วรพงศธร (ที่สามจากซ้าย) รองอธิบดี กลุ่มทรู โดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ (ที่สองจากขวา) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนองค์กร และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดย นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์(ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เปิดตัวโครงการ "ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ประจำปี 2562" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 25 เชิญชวนเยาวชนและประชาชนที่รักการถ่ายภาพ ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวคุณค่าของทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้ระบบนิเวศที่สวยงาม รวมทั้งความสมบูรณ์งดงามของธรรมชาติให้สังคมได้รับรู้ โดยสามารถส่งผลงานภาพถ่ายทั้งประเภทสัตว์ป่าและป่าไม้ เข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลกว่า 600,000 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2562ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trueplookpanya.com