ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: การบินไทยให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจกลุ่มบริษัทคินเตสซึ และจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น

          นายนนท์ กลินทะ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับมิสเตอร์ มาซาฮิโร โยชิโนะ (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้จัดการส่วนงานวางแผนกลยุทธ์ กลุ่มบริษัทคินเตสซึ พร้อมด้วยมิสเตอร์ ไดกิ ฮิกาชิกูจิ (ที่ 4 จากซ้าย) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น มิสเตอร์ ฮิเดฮิซะ นากาเอะ (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทท่าอากาศยานนานาชาติเซ็นแทร์ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งพูดคุยหารือถึงความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยว และโครงการท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดมิเอะ โดยผ่านจุดบินของการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-นาโกยา โดยมี นายกรกฎ ชาตะสิงห์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-ประเทศไทย และนายธนะวัฒน์ หิรัณยเลขา (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป ประจำประเทศญี่ปุ่น ภาคกลาง บริษัท การบินไทยฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย
อนึ่ง การบินไทยทำการบินเส้นทางบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-นาโกยา สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน ซึ่งผู้โดยสารสามารถเดินทางเชื่อมต่อทั้งทางบกและทางน้ำไปท่องเที่ยวจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น ได้อย่างสะดวกสบาย