ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

การบินไทยเสิร์ฟเมนูพิเศษเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ

          บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยจัดอาหารและขนมหวานเมนูพิเศษให้บริการผู้โดยสาร ระหว่างวันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 
          เส้นทางภายในประเทศ
          - ชั้นธุรกิจ ให้บริการขนมหวานเมนูพิเศษเพิ่มในทุกเที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพฯ ด้วย ขนมดอกมะลิ ส่วนทุกเที่ยวบินขาเข้าจากต่างจังหวัดมายังกรุงเทพฯ ให้บริการด้วย วุ้นสายใยรัก (ยกเว้นเที่ยวบิน TG226 เส้นทางภูเก็ต - กรุงเทพฯ) ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2562 จะให้บริการอาหารเมนูพิเศษสำหรับมื้อกลางวัน หรือ มื้อเย็น ในทุกเที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพฯ ด้วย ข้าวอัญชัน ห่อหมกปลามะพร้าวอ่อน ส่วนทุกเที่ยวบินขาเข้าจากต่างจังหวัดมายังกรุงเทพฯ ให้บริการด้วย ข้าวมันกะทิใบเตย ไก่ย่างสมุนไพร
          - ชั้นประหยัด ให้บริการโดยเพิ่มขนมหวานเมนูพิเศษ ได้แก่ ขนมสัมปันนี บรรจุในกล่องสวยงาม มอบให้แก่ผู้โดยสารในทุกเที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพฯ และทุกเที่ยวบินขาเข้าจากต่างจังหวัดมายังกรุงเทพฯ (ยกเว้นเที่ยวบิน TG226 เส้นทางภูเก็ต – กรุงเทพฯ) ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เส้นทางระหว่างประเทศ จะให้บริการขนมหวานเมนูพิเศษ สำหรับมื้อกลางวัน หรือ มื้อเย็น ในทุกเที่ยวบิน
ขาออกจากกรุงเทพฯ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562
          - ชั้นหนึ่ง ให้บริการผู้โดยสารด้วย ขนมมาลัยตะโก้ข้าวสังข์หยดมะพร้าวอ่อน เสิร์ฟพร้อมไอศกรีม ข้าวสังข์หยด โดยนำขนมตะโก้ข้าวสังข์หยดมะพร้าวอ่อนมาจัดทำเป็นมาลัยดอกมะลิ
          - ชั้นธุรกิจ ให้บริการด้วย ขนมช่อมุกดาข้าวสังข์หยดมะพร้าวอ่อน ซึ่งไส้ขนมปรุงอย่างพิถีพิถันด้วย ข้าวสังข์หยดตากแห้ง นำมาคั่วให้กรอบแล้วบดให้ละเอียด กวนกับน้ำตาลมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวอ่อน
          - ชั้นประหยัดพิเศษและชั้นประหยัด ให้บริการด้วย ขนมตะโก้ข้าวสังข์หยดมะพร้าวอ่อน อนึ่ง ข้าวสังข์หยดเป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ปลูกดั้งเดิมในจังหวัดพัทลุง และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริฯ จังหวัดพัทลุง ดำเนินการนำกลับมาปลูกใหม่ เพื่อเผยแพร่และรักษาพันธุ์ข้าวของไทย