ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: มหิดล ร่วมกับ ราชบัณฑิตยสภา จัดประชุมวิชาการ “เวชกรรมตรงเหตุ” ยกระดับการรักษาสู่ระดับพันธุวิศวกรรมตั้งเป้ารักษาโรคยาก

           ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ (ที่5จากซ้าย) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา (ที่3จากซ้าย) ร่วมแถลงข่าวจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค 4.0" (Precision Medicine in Thailand 4.0) เปิดเวทีให้นักวิชาการจากทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยการรักษาโดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมหรือชีวโมเลกุล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ถนนโยธี) กรุงเทพฯ

          คำบรรยายภาพจากซ้าย
          1. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สมชัย บวรกิตติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
          2.ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
          3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา
          4.ศาสตราจารย์ ดร.นสพ.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร ประธานสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตสภา 
          5.ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
          6.ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล