ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กลุ่มทรู ร่วมสนับสนุนโครงการแข่งขันว่าความในศาลจำลอง ประจำปี 2562

          กลุ่มทรู ร่วมสนับสนุนโครงการแข่งขันว่าความในศาลจำลอง ประจำปี 2562 ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญแห่งทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ พร้อมชวนชมถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศ ผ่านช่องทรูปลูกปัญญา (ทรูวิชั่นส์ช่อง 37 และ 111)
          ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดย นางสุวิชา นาควัชระ (กลาง) อธิบดีผู้พิพากษา ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด / ชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) เปิดโครงการแข่งขันว่าความในศาลจำลอง ประจำปี 2562 (CIPITC Moot Court Competition 2019) เวทีที่ให้นิสิตนักศึกษาในสาขานิติศาสตร์นำความรู้กฎหมายที่ได้ศึกษาในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จำลอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต และสร้างความตระหนักให้เยาวชนไทยเห็นความสำคัญเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษาสายนิติศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อต่อยอดให้ศึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศในระดับสูงต่อไป โดยทีมผู้ชนะจะได้ไปดูงานด้านทรัพย์สินทางปัญญากับบริษัทกฎหมายชั้นนำของประเทศญี่ปุน และเกาหลีใต้
          ทั้งนี้ กลุ่มทรูได้นำศักยภาพด้านการสื่อสารมาร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ ในเครือ อาทิ สื่อสังคมออนไลน์ และทำการถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 23 สิงหาคมนี้ ทางช่องทรูปลูกปัญญา (ทรูวิชั่นส์ช่อง 37 และ 111) พร้อมจัดทำสปอตประมวลภาพการแข่งขันตลอดจนผู้ชนะเดินทางไปทัศนศึกษาต่างประเทศ ผ่านช่องรายการต่างๆ ของทรูวิชั่นส์กว่า 20 ช่อง เพื่อเผยแพร่ความสามารถของเยาวชนไทยสู่สายตาคนไทยทั่วประเทศ