ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เคที ซีมิโก้ แต่งตั้ง ม.ล. ทองมกุฎ ทองใหญ่ ขึ้นเป็น CEO คนใหม่

          บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (KTZ) ประกาศแต่งตั้ง ม.ล. ทองมกุฎ ทองใหญ่ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แทนนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ที่ถึงวาระเกษียณ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อย และมีผลนับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2562 
          ม.ล. ทองมกุฎ ทองใหญ่ เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงด้านการบริหารงานในธุรกิจหลักทรัพย์ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี และเคยบริหารงานในบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นระยะเวลา 8 ปี โดยขณะดำรงตำแหน่ง สามารถสร้างรายได้มูลค่ากว่า 1,700 ล้านบาท ต่อปีให้กับบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บล. ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีผลงานการบริหารด้านเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจาก 0.5% เป็น 3%
ทางคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และสานต่อการดำเนินงานของบริษัท 
          ทั้งนี้ บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ บล. ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) อีกทั้งมีบริษัทร่วมทุนในประเทศเพื่อนบ้าน คือ บล. BCEL KT ที่ประเทศ สปป. ลาว และ บล. KTZ Ruby Hill ที่ประเทศเมียนมาร์