ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ปรากฏการณ์เฟรชชี่ล้นฮอลล์! สจล. ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในบรรยากาศ “ร็อคสตาร์” หนุนกระชับสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ พร้อมดูแลเสมือนคนในครอบครัว

          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมต้อนรับน้องๆ นักศึกษาใหม่รหัส 62 เข้าสู่อ้อมกอดของสถาบัน ด้วยกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562" (KMITL Orientation 2019) ภายใต้แนวคิด "รับน้องอย่างสร้างสรรค์" กิจกรรมความบันเทิงที่สอดแทรกการปลูกฝังดีเอ็นเอคน สจล. "ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน" ในบรรยากาศ "ร็อคสตาร์" (Rock Star) เพื่อลดช่องว่างระหว่าง "ครู – ศิษย์ใหม่" ให้กระชับแน่นเฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่กล้าคิด กล้าแสดงออก และกล้าเผชิญกับความท้าทายในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง หนุนแนวคิดกระชับสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องผ่านกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบแก่สถาบันการศึกษาอื่นๆ ต่อไป นอกจากนี้ สจล. ยังพร้อมดูแลความปลอดภัยเต็มศักยภาพตลอดการเล่าเรียนและทำกิจกรรมใน 4 ปีการศึกษา เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานของ สจล. ในทุกพื้นที่
          ทั้งนี้ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562 ภายใต้แนวคิดรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมรับน้องของ สจล. ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. โทรศัพท์ 02-329-8111เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th หรือ www.facebook.com/kmitlofficial
          ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สจล. พร้อมต้อนรับน้องๆ นักศึกษาใหม่รหัส 62 เข้าสู่อ้อมกอดของรั้วสถาบัน ผ่านการจัดกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562" (KMITL Orientation 2019) ภายใต้แนวคิด "รับน้องอย่างสร้างสรรค์" กิจกรรมความบันเทิงที่สอดรับกับพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ สอดแทรกไปกับการปลูกฝังดีเอ็นเอ (DNA) ของ สจล. "ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน" ในบรรยากาศ "ร็อคสตาร์" (Rock Star) ได้อย่างแนบเนียน เพื่อลดช่องว่างระหว่าง "ครู – ศิษย์ใหม่" กระชับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดแน่นเฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่กล้าคิด กล้าแสดงออก และกล้าเผชิญกับความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสังคมผู้สูงอายุ รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ
          "พร้อมกันนี้ สจล. ยังเดินหน้าสานต่อแนวคิดการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ในทุกปี และสอดแทรกความรู้และจิตวิญญาณของ สจล. คือ "ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน" ในทุกกิจกรรม อย่างไรก็ตาม ตลอดการศึกษาเล่าเรียน และการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในรั้วสถาบัน ตลอดระยะเวลาในการศึกษานั้น นักศึกษาทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างอบอุ่น เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานของ สจล. ในทุกพื้นที่ อาทิ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กล้อง CCTVรวมถึงความห่วงใยของรุ่นพี่จากองค์กรนักศึกษาอีกด้วย"
          ทั้งนี้ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562 ภายใต้แนวคิดรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมรับน้องของ สจล. ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. โทรศัพท์ 02-329-8111เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th หรือ www.facebook.com/kmitlofficial