ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สร้างค่านิยมลูกค้าเป็นศูนย์กลางใจ ยกทีมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ Customer Day 2019

          ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับลูกค้า สร้างค่านิยมลูกค้าเป็นศูนย์กลางใจ จัดกิจกรรม Customer Day 2019 โดยยกขบวนผู้บริหารและพนักงาน ร่วม 100 คน นำทีมโดย นายเกษมสุข จงมั่นคง รองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร ,นายสมพล ตรีภพนารถ รองกรรมการผู้อำนวยการสายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ , นายสาธิต สายศร รองกรรมการผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ, นางชนินทร์ชร ปรีดีพร้อมพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายทรัพยากรบุคคล , นายวิจารณ์ หีบพร ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการ 1 สำนักกรรมการผู้อำนวยการ และ นายอภิชาติ กมลธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการสายกฎหมาย เข้าพบลูกค้าพร้อมรับฟังความคิดเห็น ทำความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อเป็นการขอบคุณและรับฟังความคิดเห็นโดยตรง และนำมาปรับปรุงการให้บริการ พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ใช่ ให้ตรงใจลูกค้า เพราะไม่ว่าพนักงานจะทำงาน ณ จุดใด พนักงานที่ให้บริการลูกค้าโดยตรง (Frontline) หรือพนักงานที่ให้การสนับสนุน ( Back Office ) ล้วนมองลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่งกิจกรรม Customer Day นี้ ได้จัดเป็นครั้งแรกโดยเริ่มจากธุรกิจศูนย์การค้า และหวังปูพรมผลักดันกิจกรรม Customer Day ในทุกธุรกิจของ เอ็ม บี เค กรุ๊ป ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว, ธุรกิจอาหาร, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจการเงิน, ธุรกิจกอล์ฟ, ธุรกิจสนับสนุนและธุรกิจอื่นๆ
          ด้าน นายเกษมสุข จงมั่นคง รองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม Customer Day ในครั้งนี้ว่า "ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวให้พร้อมรับมือภาวะการตลาดและพฤติกรรมของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เอ็ม บี เค จึงสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พนักงานทุกระดับชั้นจนถึงผู้บริหารระดับสูงมองลูกค้าเป็นศูนย์กลางและให้ความสำคัญกับการเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าอย่างแท้จริง (Customer Centric) ไม่ว่าจะเป็นพนักงานส่วนหน้า (Frontline) ที่ทำหน้าที่ให้บริการลูกค้าโดยตรง หรือพนักงานส่วนสนับสนุน (Back Office) เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่เป็นเลิศจากแนวทางดังกล่าว เอ็ม บี เค จึงได้จัดกิจกรรม Customer Day 2019 เพื่อให้พนักงานส่วนสนับสนุน (Back Office) ได้มีโอกาสลงไปสัมผัสบรรยากาศและกระบวนการทำงานของพนักงานส่วนหน้า (Frontline) ของศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของแต่ละฝ่าย รวมถึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้พบปะลูกค้าโดยตรง เพื่อแสดงความขอบคุณ สร้างความสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า (Voice of Customer) เพื่อนำประสบการณ์จากกิจกรรมครั้งนี้มาปรับใช้และต่อยอดการพัฒนากระบวนการทำงาน สามารถสร้างประสบการณ์ที่ใช่และตรงใจลูกค้า"
          กิจกรรมครั้งนี้ได้กำหนดจุดที่ต้องให้บริการลูกค้า ( Touch Point ) เพื่อเป็นโจทย์ในการทำกิจกรรม ทั้งหมด 6 จุด ได้แก่ จุด Information ชั้น 1 , จุดบริการแท๊กซี่, จุดบริการรถทัวร์ , จุดสแกนความปลอดภัยบริเวณทางเข้า ( Walk Through ) บริเวณ Sky Walk, ตู้เก็บเงินค่าบริการจอดรถ และ MBK Buddy ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ เป็นกันเองระหว่างทีมผู้บริหาร พนักงาน กับลูกค้า 
          ความรู้สึกจากพนักงานที่ร่วมกิจกรรม นายอภิสิทธิ์ โพธิสิทธิ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่อาวุโส ฝ่ายพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ ได้กล่าวว่า "รู้สึกดีที่ทางบริษัทได้จัดกิจกรรม Customer Day เพื่อให้พนักงานกับลูกค้าใกล้ชิดกันมากขึ้น ทำให้เราได้รู้ว่าความต้องการของลูกค้าคืออะไรเพื่อนำมาปรับปรุง ส่วนจุดที่ได้มาใกล้ชิดกับลูกค้า เป็นจุดจอดรถบัสเพื่อรอรับและบริการลูกค้าเป็นจุดแรก ทันทีที่ลูกค้าลงมาจากรถทางเราก็จะต้อนรับด้วยการนำน้ำดื่มและขนมมาให้กับลูกค้า เรียกว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่สร้างความประทับใจเป็นอย่างมากตั้งแต่ครั้งแรกที่มาถึงศูนย์การค้าครับ สุดท้ายผมก็ขอฝากถึงเพื่อนพนักงานที่อาจจะไม่ได้ลงมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่า หากได้มีโอกาสพบเจอลูกค้าก็อยากให้ทุกคนเปิดใจ ให้บริการลูกค้าอย่างเต็มใจและเต็มที่ครับ" 
          ด้าน นางสาวสวรรคยา อุดมโชคธนบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบริหารความปลอดภัย ฝ่ายบริหารความปลอดภัย กล่าวเสริมว่า "ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีโอกาสมาสัมผัสกับลูกค้าโดยตรงเพราะทำอยู่ในส่วนของบริหารความปลอดภัย วันนี้ก็จะรู้สึกตื่นเต้นมาก ที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมในหลายๆจุด ก็ทำให้รู้ว่าเวลาที่เราจะบริการลูกค้าต้องทำอย่างไรบ้าง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่ทำให้พนักงานที่เป็น Back Office ได้มีโอกาสพบเจอลูกค้าและทราบถึงความต้องการของลูกค้าโดยตรงค่ะ"
          ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.mbk-center.co.th และ www.facebook.com/mbkcenterth www.mbkgroup.co.th