ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

รมว.ดีอีถวายเครื่องสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาฯ เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2562

          นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระราช-ปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ พระประยูรญาติ และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม โดยมี พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT นำคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ บริเวณเกาะกลางน้ำ CAT สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
          จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุ-วงศ์วรเดช ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 45 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประสูติแต่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี โดยทรงมีพระเชษฐาและพระเชษฐภคินีร่วมอุทรเดียวกัน 3 พระองค์ ได้แก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงวิสุทธิกษัตริย์ และสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงศ์ พระองค์ทรงเป็นต้นราชสกุล 'ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา' 
          จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาฯ ทรงรับราชการในตำแหน่งสำคัญ ๆ ในสมัยรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงเป็นผู้วางรากฐานในด้านการสื่อสารของประเทศไทยทั้งการไปรษณีย์และโทรคมนาคม CAT จึงได้จัดสร้างพระอนุสาวรีย์ฯ ขึ้นบริเวณสำนักงานใหญ่ขององค์กร และ กำหนดจัดพิธีถวายเครื่องสักการะจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาฯ เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ 4 สิงหาคม เป็นประจำทุกปี ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อกิจการด้านการสื่อสารของชาติ