ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: วว.จัดสัมมนาการกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

          นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความสั่นสะเทือนและการตรวจวัดความสั่นสะเทือนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง "กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร พ.ศ. 2553" โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย เทคนิคการวัดการสั่นสะเทือน กรณีศึกษาการวัดการสั่นสะเทือน รวมทั้งสาธิตการสั่นสะเทือนของงานโครงสร้าง อาคาร และเครื่องจักรกล ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ วว. ก รมควบคุมมลพิษ บริษัท เมเชอร์ โทรนิกซ์ จำกัด ร่วมถ่ายทอดความรู้ ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี