ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กยท. เปิดระบบทดสอบความรู้การใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด แก่เกษตรกรชาวสวนยางก่อนมีมาตรการจำกัดการซื้อ – ขาย 20 ตุลาคม นี้

          การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดระบบตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนทดสอบการใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ก่อนมีมาตรการจำกัดการใช้ 20 ตุลาคม นี้
          นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กยท. ได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนทดสอบการใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด ตามมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย ได้แก่ ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีดังกล่าว กำจัดวัชพืชในสวนยางตนเอง เข้าตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการทดสอบผ่านทางระบบอิเล็คทรอนิกส์ ณ ที่ทำการของ กยท. จำนวน 127 แห่ง ที่ กยท. กำหนดไว้ โดยสวนยางที่สามารถใช้วัตถุอันตรายจะต้องมีต้นยางอายุไม่เกิน 5 ปี ไม่อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ (พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2) พื้นที่ปลูกพืชผักหรือพืชสมุนไพร และพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งผู้ใช้จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ ตามหลักสูตรที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด
          รองผู้ว่าการ กยท. กล่าวด้วยว่า ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จะเริ่มต้นการใช้มาตรการจำกัดการซื้อขายวัตถุอันตราย โดยเกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องการใช้วัตถุอันตรายจะต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์พื้นที่สวนยาง และผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้วัตถุอันตราย จึงจะมีสิทธิ์ในการซื้อวัตถุอันตรายได้ ซึ่งในการนี้ กยท. ได้ประชาสัมพันธ์รวมถึงชี้แจงข้อมูลแก่พนักงานของ กยท. ในทุกๆ พื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลแก่เกษตรกรชาวสวนยางได้อย่างถูกต้อง หากเกษตรกรชาวสวนยางมีข้อสอบถามหรือประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ณ ที่ทำการ กยท. ในพื้นที่ที่สวนยางตั้งอยู่ หรือ กยท.สำนักงานใหญ่ โทร. 02-433-2222 ต่อ 256 - 257