ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ส่งเสริมช่างไฟฟ้าประจำชุมชน ให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรฐานสากล ภายใต้ “โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า”

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ตาม"โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า" ให้กับช่างไฟฟ้าประจำชุมชน จำนวน 26 คน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และ 1 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
          นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้กล่าวว่า จากผลการดำเนินงานตามโครงการ 1ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน 18 ชั่วโมง ให้กับช่างไฟฟ้าประจำชุมชน จำนวน 26 คน ในระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จึงได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และ 1 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เพื่อเป็นการพัฒนาช่างไฟฟ้าให้มีทักษะในการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติแล้ว จะเข้ารับการประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และรับมอบเครื่องมือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูนในลำดับต่อไป