ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: กิจกรรม Big Cleaning Day 2019

          คุณอนันต์ ทวีแสงศิริ กรรมการผู้อำนวยการ โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและเข้าร่วมกิจกรรม"Big Cleaning Day 2019" ครั้งใหญ่ โดยมี คุณมณีนาฎ ทวีแสงศิริ รองกรรมการผู้อำนวยการ และ คุณวัลลภ ตั้งตรงจิตร คณะกรรมการบริหาร นำทีมพนักงานช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ ณ โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค สำหรับเตรียมพร้อมเพื่อการรองรับการให้บริการ