ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: โรงแรมดุสิตดีทู และดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่ร่วมเป็นจิตอาสา ณ สวนเจริญประเทศ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

          เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โรงแรมดุสิตดีทู และโรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เชียงใหม่ นำโดยคุณนิรันดร์ ชมภู รองผู้จัดการทั่วไป พร้อมพนักงาน ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา สนับสนุนซุ้มอาหาร ในกิจกรรมแสดงดนตรี ปลูกต้นไม้ เติมสีวาดภาพ และเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ ณ สวนสาธารณะเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ในช่วงเย็น ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันจัดพิธีจุดเทียนชัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณล็อบบี้ของโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่