ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

อาชีวะเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center และฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

          ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมใจจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ชื่องาน "เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน" ระหว่างวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งภายในงานสอศ. ได้จัดให้มีกิจกรรมสอนอาชีพระยะสั้น และศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center เพื่อเป็นเวทีของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการแสดงความเป็นจิตอาสาและนำความรู้ความสามารถที่เกิดจากการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์ทักษะอาชีพ ไปสร้างประโยชน์ให้สังคม
          ดร.บุญรักษ์ กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น จัดอบรมวันละ 3 รอบ ตลอดทั้งวัน โดยรอบเช้า ช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น. รอบบ่าย ช่วงเวลา 13.00 – 16.00 น. และรอบเย็น ช่วงเวลา 17.00 – 20.00 น. รวม 3 วัน 54 รอบ ซึ่งผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเอง ทั้งนี้ มีหลักสูตรระยะสั้นที่น่าสนใจ อาทิ การสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ การวาดภาพแอนิเมชั่น การสร้างและตัดต่อหนังสั้น ดำเนินการสอนโดยวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ การทำ Info Graphicโดยวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี การต่อเล็บอะครีลิคและเพ้นท์เล็บโดยวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง การทำสเปรย์ตะไคร้ไล่ยุงและนวดคลายเครียดโดยวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี การทำกระเป๋าผ้าญี่ปุ่นโดยวิทยาลัย สารพัดช่างสุราษฎร์ธานี การทำน้ำมันเหลืองสมุนไพรสดโดยวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก หัตถศิลป์จากเชือกโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา การทำซูชิหน้าล้น และขนมเขียวโดยวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี กระทงทองชาโคลไส้ลาบปลาโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ขนมเปียกปูนกะทิสดโดยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีและวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา กรอบเค็มโบราณโดยวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส เครปเย็นครีมนมสดโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม สปามือโดยวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เลี่ยมกรอบพระโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
การจัดสวนแก้วโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี การจัดสวนตู้ปลาสวยงามและเทคนิคการเลี้ยงปลาหางนกยูงเพื่อส่งออกโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี การทำสปาหน้าเด็กโดยวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี การทำพัดกลิ่นกาสะลองและพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนโดยวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร การทำกระเป๋าหนังเทียมโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เข็มกลัดติดเสื้อวันแม่โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี และกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนโดยวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี เป็นต้น
          "ทั้งนี้ สอศ.ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานและร่วมกิจกรรมดังกล่าวฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2562 โดยกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. และการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น จะเปิดอบรมตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ บริเวณข้างคลองผดุงกรุงเกษม กระทรวงศึกษาธิการ " ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเชิญชวน