ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: “กรุงเทพมหานคร” แถลงข่าว งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

          ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อม นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกันแถลงข่าว "ผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563" โดยมี นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ กรรมการและเลขานุการ และ นายภาส ภาสสัทธา กรรมการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 3 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เมื่อวันก่อน