ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ทีโอที ถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทีโอที นำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฎิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดิน ให้เกิดสุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ พร้อมกันนี้ ทีโอที
          ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณตน ทางออนไลน์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ได้ที่ www.tot.co.th