ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

‘กรุงเทพธนาคม’ ร่วม ‘ทำความดี ด้วยหัวใจ’ กับสำนักงานเขตดุสิต

          ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
          จากนั้นผู้บริหารและพนักงาน บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้ร่วมกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กับสำนักงานเขตดุสิต พร้อมกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีคณะผู้บริหารเขต ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 11 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ม.พัน.3 รอ. สถานีตำรวจนครบาลสามเสน สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักสิ่งแวดล้อม โรงเรียนวัดราชาธิวาส การประปาแม้นศรี และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ณ สนามบอลโลกเรียนวัดราชาธิวาส
          โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ขุดลอกคูคลอง จัดเก็บขยะ กำจัดวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ คูน้ำท่าวาสุกรี ซึ่งเป็นคลองที่มีความกว้าง 8 – 12 เมตร ความยาวรวม 540 เมตร และร่วมกันทาสีรั้วเหล็ก คันหินทางเท้า บริเวณแนวถนนสามเสน การตัดถอนตอไม้และเก็บขยะริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 500 คน