ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ประชุมระหว่างประเทศ

          นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการประชุมเริ่มโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทย – ญี่ปุ่น (Kick off Meeting) ในโครงการ Utilization of Thailand Local Genetic Resources to Develop Novel Farmed Fish for Global Market ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และ Japan Cooperation Agencyภายใต้ Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการทางานวิจัยร่วมกันด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้งานประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ