ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: efin ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จัดงาน CBS ติว(อินเวส)เตอร์ ครั้งที่ 4

          คุณพรเลิศ เตชะรัตโนภาส (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออนไลน์แอ็สเซ็ท จำกัด หรือ efin ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ ผศ. ดร. วิเลิศ ภูริวัชร (กลาง) คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสร่วมกันจัดงานสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้ชื่อโครงการ CBS ติว (อินเวส)เตอร์ Vol.4 ตอน The Exit ทางออกของทุกปัญหาการลงทุน และการวิเคราะห์หุ้นอย่างมืออาชีพ โดยมีคณาจารย์จุฬาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้
          สำหรับงานสัมมนาในครั้งนี้ ได้รวบรวมเหล่าวิทยากรผู้มากความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนมาให้ข้อมูล ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 212 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนฟรี !!! ได้แล้วที่ http://bit.ly/2Gt6i7s