ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ปตท. วางศิลาฤกษ์ อาคาร Intelligent Operation Center ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ รองรับ EECi วังจันทร์วัลเลย์

           24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ วังจันทร์วัลเลย์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานใน พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (Intelligent Operation Center - IOC) ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้สามารถรองรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะเข้ามาใช้พื้นที่ในโครงการ EECi ณ วังจันทร์วัลเลย์ โดยมี นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานราชการในพื้นที่ และผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. ให้เกียรติร่วมในพิธี