ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: SCN มอบเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลเบตง ช่วยเหลือพี่น้องชายแดนใต้

          คุณ นริศรา กิจพิพิธ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN เป็นตัวแทนบริษัทฯ ส่งมอบเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา ประกอบไปด้วย เครื่อง Electrocardiogram จำนวน 1 เครื่อง, ตู้ Kiosk จำนวน 2 เครื่อง และเครื่อง TRANSFER INCUBATORจำนวน 1 เครื่อง มูลค่ารวมกว่า 955,000 บาท ด้วยหวังว่าการสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์และพยาบาลในการรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนใต้ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นได้