ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ปภ. บูรณาการจังหวัดแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เร่งจัดสรรน้ำอุปโภคบริโภคให้เข้าถึงประชาชนอย่างต่อเนื่อง

          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กำชับให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตบูรณาการร่วมกับจังหวัดแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยบริหารจัดการเครื่องจักรกลสาธารณภัยสนับสนุนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา รวมถึงแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ภัยแล้งให้ได้มากที่สุด
          นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงในปัจจุบัน รัฐบาลห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง จึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการจังหวัดดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ปภ.ได้กำชับให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่ประสบภัยบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกับจังหวัดอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตนอกพื้นที่ประสบภัยบริหารจัดการเครื่องจักรกลสาธารณภัย อาทิ รถบรรทุกน้ำ รถผลิตน้ำดื่ม เครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบส่งน้ำระยะไกล รวมถึงแจกจ่ายน้ำอุโภคบริโภคให้เข้าถึงประชาชนผู้ใช้น้ำทุกครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ภัยแล้งให้ได้มากที่สุด