ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ (ปราบตั๊กแตนไม่ใช้สารเคมี)

          นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี "การจัดงานรณรงค์กำจัดตั๊กแตนในแปลงอ้อย" ณ หมู่ที่ 8 บ้านอุดมสุข ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณตั๊กแตนในพื้นที่ระบาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งให้ลดลง บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร อีกทั้งให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและกำจัดตั๊กแตนอย่างถูกวิธี โดยไม่ใช้สารเคมี และเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรทั่วไป ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้สาธิตการทอด และกำจัดตั๊กแตนด้วยวิธีการจับร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่เร็วและมือปราบตั๊กแตนซึ่งเป็นเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อลดจำนวนประชากรตั๊กแตนและเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง