ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: การออกหน่วยบริการตามโครงการอำเภอ … ยิ้มเคลื่อนที่

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ออกหน่วย " คลีนิคผลิตภาพแรงงานสัญจร " เพื่อประชาสัมพันธ์การฝึกอาชีพ และให้บริการเปลียนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ร่วมกับ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ. วัดหนองแร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป