ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: JFCCT จับมือ TCT ลงนาม สนับสนุนภาคการท่องเที่ยวไทย

          สแตนลี่ย์ คัง ประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) และ ชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TCT) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยเรื่องประโยชน์ร่วมกันเพื่อสนับสนุนด้านต่างๆ ของภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทย การสนับสนุนในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยว ลดการคอร์รัปชั่น และส่งเสริมการปฏิบัติด้านจริยธรรมในภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทย ณ สำนักงาน TCT เมื่อเร็วๆ นี้ 
          บุคคลในภาพ (จากซ้าย)
          ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร รองประธานฝ่ายกิจการขนส่ง (ที่ 1 จากซ้าย)
          สุวารินทร์ มยาเศส วรรธนะดานัย รองประธานฝ่ายพัฒนาชุมชน (ที่ 2 จากซ้าย) 
          ประดิษฐ์ วัชระดนัย รองประธานฝ่ายประสานงานความร่วมมือองคฺกรภาครัฐและเอกชนและนายทะเบียน (ที่ 3 จากซ้าย) 
          ชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TCT) (ที่ 4 จากซ้าย)
          สแตนลี่ย์ คัง ประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) (ที่ 5 จากซ้าย)           
          Mr. Eric Brand ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวของ JFCCT (ที่ 6 จากซ้าย)
          ประธาน อินทรียงค์ (ที่ 7 จากซ้าย)