ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติราชการพื้นที่ภูเก็ต ตามแผนการตรวจราชการ2562

          นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตามแผนการตรวจราชการรอบที่ 3 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายอภิญญา สุจริตตานันท์) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต และในเวลา 13.00 น. นายวิชัย ผิวสอาด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ร่วมประชุมรับฟังรายงานผลการปฏิบัติราชการของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต พร้อมมอบนโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต