ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ผู้บริหารแพรนด้าฯ ร่วมเสวนา “ออกแบบ ทางออก มหาชน”

          คุณปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ (สายผลิต) บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ (คนนั่งกลาง) เข้าร่วมเสวนาในงาน "Set Social Impact Day 2019 "ภายใต้ แนวคิด "Partnership for Impact Co -Creation : ออกแบบ ทางออก มหาชน" ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตรภาคตลาดทุน ภาคบันเทิง และภาคสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างภาคธุรกิจและภาคสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เป็นเวทีนำเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาสังคม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม กลุ่มเปราะบาง รวมถึงการพัฒนาชุมชนและการเกษตร โดยคุณปราโมทย์ ในฐานะตัวแทนบริษัทแพรนด้าฯ ได้ร่วมแบ่งปันและแชร์แนวคิดการแก้ปัญหาภาคสังคมในด้าน "ออกแบบโอกาสให้คนด้อยโอกาส" โดยแพรนด้าฯ และได้กล่าวตอนหนึ่งว่า "สิ่งที่เราภูมิใจมากอย่างหนึ่งคือการมีคนพิการเข้ามาทำงาน เข้าคือพลังของเรา เราไม่ได้มองว่าพวกเขาพิการ แต่มองว่าพวกเขาเป็นผู้ไม่สะดวก เมื่อเราแยกแยะได้เราก็สามารถที่จะดึงศักยภาพของเขาได้อย่างตรงจุด และที่สำคัญเราต้องให้โอกาสผู้ไม่สะดวกเหล่านั้น" งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมศาตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก