ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: MMP CORP.พร้อมใจทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ

          คุณสุพจน์ หิรัญทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MMP CORPORATION LTD.) นำทีมพนักงาน ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อช่วยชีวิตสัตว์ไม่ให้ถูกฆ่าไปเป็นอาหาร และยังเป็นการช่วยส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรที่ยากจนในโครงการธนาคาร โค-กระบือ เพื่อการเกษตรตามแนวพระราชดำรง ซึ่งจะถูกควบคุมดูแลโดยกรมปศุสัตว์ ณ โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมือง ตำบลบางปรอท จังหวัดปทุมธานี