ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มหกรรมของดีเมืองกำแพงเพชร

          จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินงานโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ยกเอาสินค้าเด่น สินค้าดีจากจังหวัดกำแพงเพชรมาให้เลือกซื้อกันถึงกรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่องาน "มหกรรมของดี เมืองกำแพงเพชร" จัดภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้า ผู้ประกอบการและสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงการค้า การตลาด และการส่งออก กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสินค้าเด่นจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเด่นของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ และเพื่อเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูป 
          โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ ในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าเด่นของจังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ สินค้าเกษตรแปรรูปจากกล้วยไข่ กล้วยน้ำหว้า เครื่องดื่มสมุนไพร อาหารสด อาหารแปรรูป เครื่องสำอาง เสื้อผ้า ผ้าปักชาวเขา เครื่องประดับ เฟอร์นิเจอรไม้ ข้าวกล้อง ข้าวส้อมมือ พันธุ์ไม้ และอื่นๆ อีกมากมาย
การจัดงานครั้งนี้ถือเป็น โอกาสดีที่สุด ที่จะได้เลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพ ที่เป็นสินค้าเด่นของจังหวัดกำแพงเพชร ที่มีมาให้เลือกหลากหลาย และภายในงาน ยังมีกิจกรรมความบันเทิงจากศิลปิน อาทิ หญิง ธิติกานต์ อาร์สยาม, อาร์ต อัศนัย มาสเตอร์คีย์, การแสดงดนตรี, การแสดงศิลปวัฒนธรรม, การแสดงมายากล, การจำหน่ายสินค้านาทีทอง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย พลาดไม่ได้กับงาน "มหกรรมของดี เมืองกำแพงเพชร" 
          ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2562 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์