ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เปิดงาน Lampang Ceramic World-class 2019

          ประจวบ กันธิยะ เปิดงาน Lampang Ceramic World-class 2019 เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมผลิตภัณฑ์เซรามิก ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยมี วิไลลักษณ กันธิยะ, อรชร จันทร์วิวัฒนา, เพ็ญภัสสร ตงศิริ, ทานทัต ยมเกิด และ ต่อศักดิ์ ประคำทอง บริเวณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง (วานนี้)
          จากซ้ายไปขวา 
          1.คุณทานทัต ยมเกิด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
          2.คุณเพ็ญภัสสร ตงศิริ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
          3.คุณอรชร จันทร์วิวัฒนา ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานปฎิบัติการสาขาเขตภาคเหนือ 
          บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
          4.คุณประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
          5.คุณวิไลลักษณ์ กันธิยะ รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดลำปาง 
          6.คุณพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดลำปาง 
          7.คุณต่อศักดิ์ ประคำทอง นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง