ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สนพ.มุกดาหาร ร่วมกับสถานประกอบการ ยกระดับฝีมือ สาขาเครื่องยนต์หัวฉีดควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) สู่“Supre Worker”

          นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร มอบหมายฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาเครื่องยนต์หัวฉีดควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) รุ่นที่ 50/2562 ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ให้กับพนักงานบริษัท มิตซูมุกดาหาร มอเตอร์ส จำกัด จำนวน 28 คน เพื่อสร้างคุณภาพและมาตรฐานฯให้แรงงาน สู่แรงงานคุณภาพ Super Worker ณ บริษัท มิตซูมุกดาหาร มอเตอร์ส จำกัด ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร