ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: งานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 21

          รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลงานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 21ในหัวข้อ "เฉลิมพระเกียรติ บรมราชาภิเษก เอกอัครบารมีเลิศหล้า ทศมินทรมหาราชา" ผู้ชนะเลิศยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ได้แก่มหามหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี จัดโดยอารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมี เอกอัครราชทูต ดร. เอวา แฮเกอร์ ประเทศออสเตรีย ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ สุนทร อรุณานนท์ชัย พล.ต.อวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ศ.ดร.มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา ร่วมพิธีมอบรางวัลฯ