ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: รองนายกรัฐมนตรีรับยินดี

          รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองามรับการแสดงยินดีที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็น
รองนายกรัฐมนตรีจากสุนทรี สุดสงวน และชุตินันท์ รวมพลังเอก พร้อมให้สัมภาษณ์การส่งเสริมศิลปแกะสลักผักผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สดในหัวข้อ"เฉลิมพระเกียรติ บรมราชาภิเษก เอกอัครบารมีเลิศหล้า ทศมินทรมหาราชา " ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่จะจัดขึ้นที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ศุกร์ที่ 19 นี้ โดยมี สมชาย พหุลรัตน์ นิลวรรณ เพราะสุนทร และศ.ดร.มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา มาร่วมสัมภาษณ์ ณ ทำเนียบรัฐบาล