ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: CAZ เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ

          นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานกรรมการบริษัท นายซุง ซิก ฮอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการบริษัท และ นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการบริษัท พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CAZ เปิดบ้านต้อนรับคณะนักลงทุนที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ ณ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง เมื่อเร็วๆ นี้